Φωτοβολταϊκό πάρκο

Αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας την μελέτη εφαρμογής, το στήσιμο, τη κατασκευή και τη διαχείριση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Συγκεκριμένα, αξιολογούμε τον χώρο της εγκατάστασης, γίνεται σχεδιασμός και διαστασιολόγηση του συστήματος, ετοιμάζονται οι τεχνικές υποδομές του χώρου εγκατάστασης και η κατασκευή του συστήματος, γίνεται δοκιμαστική λειτουργία, σύνδεση με το δίκτυο, και τέλος απομακρυσμένη παρακολούθηση και συντήρηση της εγκατάστασης για περιορισμό τυχόν απωλειών του συστήματος. Ωστόσο, βασιζόμενοι σε κάποιες προϋποθέσεις, μπορούμε να προσφέρουμε εγγύηση συμφωνημένης παραγωγής-απόδοσης ενέργειας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αποζημίωση σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος.   

free joomla template
template JoomSpirit