Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε στέγη

Οικιακό διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα:

Πρόκειται για φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησης αυτής στο δίκτυο της ΔΕΗ. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι ισχύος μέχρι 10kWκαι τοποθετείται σε δώμα, στέγη ή στέγαστρο βεράντας. Χρειάζεστε μόνο μια αίτηση προς τη ΔΕΗ για προσφορά σύνδεσης, υπογράφετε 25ετή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ και συνδέεστε με το δίκτυο.

 

Απο τι αποτελέιται:

Ένα οικιακό διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα φ/β πάνελ, τον μετατροπέα (inverter) και τις βάσεις στήριξης. Ο μετατροπέας θα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια (συνεχές ρεύμα), που θα παράγουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εναλλασσόμενο ρεύμα που χρησιμοποιεί το δίκτυο της ΔΕΗ. Φυσικά, κατόπιν της αίτησης προς τη ΔΕΗ θα υπάρξει και δεύτερος μετρητής (εξερχόμενου ρεύματος), ο οποίος θα αποτελεί μέρος του συστήματος.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με απασχόληση έως 10 άτομα και κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. € ετησίως). Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός μόνο συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικιών έπειτα από την έγγραφη συμφωνία όλων των ιδιοκτητών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Να υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ στο όνομα σας (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας για συλλογική εγκατάσταση).
  • Ως οικιακός καταναλωτής να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό από ΑΠΕ (πχ ηλιακός θερμοσίφωνας).
  • Ως επιχείρηση να μην έχετε πάρει άλλη επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά.

Πως λειτουργεί:

Όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε 0,55€/kWh, με τιμή εγγυημένη για 25 χρόνια. Ουσιαστικά, για τις ανάγκες σας συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ με περίπου 0,11€/kWhκαι ανάλογα με το τι έχει γράψει ο νέος μετρητής της ΔΕΗ για το εξερχόμενο ρεύμα, θα έρχεται πιστωτικός λογαριασμός κάθε δίμηνο και το ποσό θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Ωστόσο, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως από 1.150-1.650 kWh ανά εγκατεστημένο kW.

Οπότε για ένα μέσο φωτοβολταϊκό σύστημα στη Κρήτη, όπου τα επίπεδα ηλιοφάνειας είναι μεγαλύτερα, έχουμε παραγωγή για σύστημα 10kW: 

10kW x 1500kWh/year(M.O.) x 0,55 cent/kWh= 8.250€ (μικτό ετήσιο κέρδος)

Το συνολικό ποσό της παραγόμενης ενέργειας εξαρτάται κυρίως από την ηλιοφάνεια της περιοχής, από την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και από την μελέτη της εταιρείας που θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση.

Καλέστε μας, δίχως οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, για να σας κάνουμε μια αυτοψία και να σας ενημερώσουμε, με ολοκληρωμένη μελέτη, για την απόδοση και το κόστος του συστήματος που σας ενδιαφέρει να εγκαταστήσετε. 

free joomla template
template JoomSpirit